IEEE HealthCom 2018 - 20th International Conference on E-health Networking, Application & Services

Ve dnech 17. až 20. září 2018 se v Ostravě uskuteční významná mezinárodní konference IEEE HealthCom a to již jako 20. ročník International Conference on E-health Networking, Application & Services. Veškeré detaily o konferenci jsou k dispozici zde.

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

Extended deadline for abstracts within the WC IUPESM 2018 in Prague untill 30.11.2017

Based on the many requirements the deadline for abstracts within the WC IUPESM 2018 in Prague was extended untill 30.11.2017! Please, see www.iupesm2018.org - item NEWS.

Jiri Hozman

Prodloužen termín pro zaslání abstraktů na WC IUPESM 2018 v Praze do 30.11.2017

Na základě četných žádostí byl prodloužen termín pro zaslání abstraktů na WC IUPESM 2018 v Praze do 30.11.2017. Viz oznámení na http://www.iupesm2018.org/ v položce NEWS.

Jiří Hozman

Fifth International Conference on Medical Informatics and Telemedicine (Medical Informatics 2017)

On behalf of Medical Informatics Conference Organizing Committee, We would like to annonce the upcoming event Fifth International Conference on Medical Informatics and Telemedicine (Medical Informatics 2017) scheduled on August 31- 01 September, 2017 at Prague, Czech Republic.

Medical Informatics 2017 is a specially designed cluster conference. This conference is organized around the theme Intersecting healthcare and technology to improve lives of Patients which covers a wide range of critically important sessions from basic research to latest innovations in the area of Medical Informatics and Telemedicine.

Detailed instructions are available on the conference website here.

David Wilson
Conference Director
Medical Informatics 2017
57 Ullswater Avenue, West End,
Southampton, Hampshire, United Kingdom
SO18 3QS
email: medicalinformatics[at]healthconferences[dot]org

Fifth International Conference on Medical Informatics and Telemedicine (Medical Informatics 2017)

Ve dnech 31.8.2017 až 1.9.2017 se uskuteční v Praze mezinárodní konference s názvem Fifth International Conference on Medical Informatics and Telemedicine (Medical Informatics 2017).

Medical Informatics 2017 je tzv. klustrová konference a centrálním tématem tohoto ročníku je téma Intersecting healthcare and technology to improve lives of Patients, které zahrnuje široký rozsah problematik a to počínaje základním výzkumem až po nejnovější poznatky a inovace z oblasti Lékařské informatiky a telemedicíny.

Další detaily o konferenci jsou dostupné na www stránce konference zde.

David Wilson
Conference Director
Medical Informatics 2017
57 Ullswater Avenue, West End,
Southampton, Hampshire, United Kingdom
SO18 3QS
email: medicalinformatics[at]healthconferences[dot]org

Smuteční oznámení

Dovolujeme si oznámit, že nás v uplynulých týdnech náhle opustila paní prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., která byla dlouholetou členkou naší společnosti a zasloužila se o mnoho výrazných úspěchů této společnosti. Paní prof. Zvárová byla vedoucí sekce Biomedicínská informatika, zastupovala  společnost v  EFMI (byla členkou Council), zastupovala společnost v IMIA (byla členkou Council), byla zástupcem společnosti v Pracovní skupině ČLS-JEP pro elektronické zdravotnictví, byla též organizátorkou mnoha odborných akcí, které měly vždy značný ohlas a v neposlední řadě má nespornou a značnou zásluhu za vydávání časopisu společnosti s názvem Lékař a technika.

V osobě paní prof. Zvárové tak přicházíme o nesmírně pracovitou a obětavou kolegyni, která ve své odbornosti byla velmi významnou osobností.

Přejme si, aby její nástupci pokračovali v její započaté práci a aby se jim dařilo stejně tak dobře reprezentovat společnost, ale i Českou republiku a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda výboru společnosti 

Soutěž o nejlepší publikaci členů ČSBMILI ČLS JEP za rok 2016

Výbor České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky vypisuje pro členy společnosti soutěž o nejlepší publikaci za rok 2016.

S oceněním nejlepší publikace je spojena finanční odměna ve výši 10000,- Kč.

Uchazeči zašlou navrhovanou publikaci in natura do 31.8.2017 na adresu:

doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Podmínkou je minimálně tříleté souvislé členství ve společnosti.

Za výbor společnosti

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda

Telemedicína Brno 2017

Stejně jako v loňském roce i letos se bude konat již XIII. ročník mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2017“, který dne 13. března 2017 pořádá Radiologická společnost ČLS JEP a Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno. Akce se tradičně koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod a Informační systémy“. Detailní informace, on line registraci a sborník přednášek z loňského ročníku najdete na www.telemedicina-brno.info

SYMMA, spol. s r.o.
kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy
Aleš Martinek
project manager
Olomoucká 797/80
618 00 Brno
Mobil: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz, a.martinek03@gmail.com
www.symma.cz 

Pojeďte na misi s Lékaři bez hranic

Všichni zájemci jsou srdečně zváni na informační večer organizace Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières, která je mezinárodní humanitární organizací poskytující odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí v téměř 70 zemích světa.

Informační večer je určen zdravotnickým profesím a dozvíte se na něm, co obnáší práce na misi v projektech Lékařů bez hranic. Podáme Vám informace o našich požadavcích, ukážeme Vám fotky z rozdílných míst našich projektů a zkušení kolegové budou mluvit o tom, co sami v terénu zažili. Na závěr Vás seznámíme s výběrovým procesem a dostanete prostor zeptat se na to, co Vás zajímá.

Informační večer probíhá v anglickém jazyce a potrvá zhruba 2 hodiny.
Místa a časy konání infovečerů naleznete na:
http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/informacni-vecery

Pokud Vám tento termín nevyhovuje, ale měli byste zájem někdy v budoucnu, přihlaste se zde a my Vám dáme vědět o příštích setkáních: http://eepurl.com/bSTKtj

Tým Lékařů bez hranic

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s.
Seifertova 555/47
130 00 Praha 3
Tel. (+420) 257 090 155
hr@lekari-bez-hranic.cz

International conference Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification - coming soon 22.2.2017

International conference Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification will be organized from 22.2.2017 till 24.2.2017 in Prague, Czech Republic. This conference will be devouted especially to principles, methods and assessments. There will be included very interesting keynote lectures and mentoring course as well. Details about this conference are available on the conference www page here.

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Pages