International Joint Meeting EuroMISE 2015 - June 16th – 18th 2015, Prague, Czech Republic

CALL FOR PAPERS (detailed info as PDF file available here)

1. INFORMATION-BASED PREVENTION IN HEALTHCARE (Symposium, Prague, June 16th 2015)

2. BIG DATA CHALLENGES FOR PERSONALISED MEDICINE (Conference, Prague, June 17th 2015)

MENTORING COURSES

3. BIG DATA – ANALYSIS AND MODELLING CHALLENGES (Course, June 16th 2015)

4. INTRODUCTION TO TECHNOLOGY ACCEPTANCE (Course, June 18th 2015)

REGISTRATION is opened at April 1st 2015 (http://www.euromise.net/en/)

prof. Jana Zvárová

Mezinárodní setkání EuroMISE 2015 ve dnech 16. - 18. června 2015

Dovoluji si pozvat všechny zájemce na mezinárodní setkání EuroMISE 2015, které se bude konat ve dnech 16.-18. června 2015 v Praze pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství ČLS JEP. Setkání sestává z mezinárodního sympozia "Information-based prevention in healthcare", mezinárodní konference "Big data challenges for personalised medicine" a dvou mentoringových kurzů k vybraným tématům biomedicínské informatiky. V současné době se otevírá Call for papers pro konferenci a sympozium na webových stránkách www.euromise.net . Zde bude registrace otevřena od 1. dubna 2015 a příspěvky lze zasílat do 20. dubna 2015. Doktorandi mají zlevněný registrační poplatek na všechny akce. Při účasti na více akcích bude celkový registrační poplatek dále snížen a bude pro jednotlivé kombinace akcí uveden od 1. dubna na www.euromise.net .

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Změna názvu společnosti s platností od 28. 1. 2015

Dne 28. ledna 2015 byl na sjezdu ČLS JEP schválen nový název naší společnosti a to Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, ve zkratce ČSBMILI.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda výboru ČSBMILI

Abstract deadline within the WC 2015 in Toronto was extended to the 2.2.2015

The Congress Organizing Committee recognizes the impact of the winter storm Juno and extreme weather conditions in Atlantic Canada and Northeastern United States, and as a result has decided to extend the peer reviewed abstract and full paper submission deadline for a final time to Monday, February 2, 2015 at 11:59 PM Pacific Standard Time. Please, see the relevant website here.

Posunut konečný termín pro abstrakty v rámci WC 2015 v Torontu na 2.2.2015

Organizační výbor WC 2015 rozhodl na základě klimatických podmínek v různých regionech světa o posunu konečného termínu pro vložení abstraktů na 2.2.2015. Viz www stránka konference zde.

Jiří Hozman

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 - Prague, Czech Republic

Na XXIII. Světovém kongresu v Číně v roce 2012 rozhodly nejvyšší orgány IOMP a IFMBE, že hostující zemí XXV. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 bude Praha, Česká republika (oficiální zpráva o pořadatelské zemi zde). Pořádajícími společnostmi budou tak Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEPČeská společnost fyziků v medicíně, o.s. Kontaktní email na prozatimní organizační výbor je coc@iupesm2018.org

Aktuální akce Kabinetu BMT IPVZ v rámci SVP Klinické inženýrství - březen 2015

Specializační kurz – Metody a přístroje mimotělní očisty krve a úpravy vnitřního prostředí

(9.3.2015 - 10.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Umělá plicní ventilace a anesteziologická ventilace

(11.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Infuzní pumpy a injekční dávkovače

(12.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Dočasné mechanické podpory a náhrady srdce

(13.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Jiří Hozman
vedoucí katedry biomedicínské techniky IPVZ

Aktuální akce Kabinetu BMT IPVZ v rámci SVP Klinické inženýrství - březen 2015

Specializační kurz – Metody a přístroje mimotělní očisty krve a úpravy vnitřního prostředí

(9.3.2015 - 10.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Umělá plicní ventilace a anesteziologická ventilace

(11.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Infuzní pumpy a injekční dávkovače

(12.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Dočasné mechanické podpory a náhrady srdce

(13.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Jiří Hozman
vedoucí katedry biomedicínské techniky IPVZ

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 - Prague, Czech Republic

Na XXIII. Světovém kongresu v Číně v roce 2012 rozhodly nejvyšší orgány IOMP a IFMBE, že hostující zemí XXV. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 bude Praha, Česká republika (oficiální zpráva o pořadatelské zemi zde). Pořádajícími společnostmi budou tak Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEPČeská společnost fyziků v medicíně, o.s.

Prodloužen termín pro zaslání abstraktů na WC2015 v Torontu

Na základě mnoha žádostí byl prodloužen termín pro vložení abstraktů na WC2015 v Torontů v Kanadě. Podrobnosti na www stránce světového kongresu zde.

Jiří Hozman

Pages