Odkazy tuzemské a zahraniční

Tuzemské

Odborné společnosti

Subjekty v resortu zdravotnictví

Vzdělávací instituce (veřejné vysoké školy se souhlasným stanoviskem MZ k profesi BMT a BMI)

Zahraniční

Odborné společnosti

Vzdělávací instituce (vysoké školy se vztahem k biomedicínskému inženýrství)