Odpovědi na dotazy

Aktuální stav ohledně vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Obecně o této problematice je vše uvedeno na www stránce MZ ČR . Je zde kompletní informace o nejdůležitějších změnách týkajících se nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb. Týká se to práce bez dohledu, registru a kreditového systému CŽV. Další aktuální údaje jsou uvedeny na www stránce NCO NZO.

Nicméně, novelou Vyhlášky č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. se v par. 19 a 28 uvádí změny pro biomedicínské techniky a biomedicínské inženýry. Obě profese již mohou pracovat bez dohledu a změnou uvedené vyhlášky získávají po studiu jak odbornou, tak i specializovanou způsobilost. Nicméně, proces získání atestace je stále stejný a uchazeč musí být zařazen do specilizačního vzdělávání Klinické inženýrství a minimálně po dobu 2 let realizovat toto vzdělávání.

Odpověď na častý dotaz ohledně vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tato odpověď již není aktuální)

Na základě častých dotazů z praxe uvádíme níže shrnutí "komu se uděluje tzv. osvědčení".

Dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění se jedná o „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. V našich profesích se to týká biomedicínských techniků po získání odborné způsobilosti a u biomedicínských inženýrů po získání odborné a specializované způsobilosti, tzn. až po úspěšném absolvování specializační přípravy v oboru „Klinické inženýrství“.

Zdravotnické povolání biomedicínský technik je ve zmíněném zákoně zařazeno do Hlavy II., Dílu 1, který se týká zdravotnických pracovníků způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti. Zdravotnické povolání biomedicínský inženýr je zařazeno do Hlavy II., Dílu 2, který se týká zdravotnických pracovníků způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického povolání po získání odborné a specializované způsobilosti. 

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

29. června 2015