Mezinárodní konference s názvem Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification - již 22.2.2016

Ve dnech 22.2. až 24.2.2017 se uskuteční mezinárodní konference s názvem Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification s podtitulem Principles, methods and assessment. Vše se uskuteční v Praze v Lékařském domě. Součástí této mezinárodní konference je i mentoring course na stejné téma. Detaily  jsou k dispozici na www stránce zde.

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Mezinárodní konference Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification - již 22.2.2017

Ve dnech 22.2. až 24.2.2017 se uskuteční mezinárodní konference s názvem Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification s podtitulem Principles, methods and assessment. Vše se uskuteční v Praze v Lékařském domě. Součástí této mezinárodní konference je i mentoring course na stejné téma. Detaily jsou k dispozici na www stránce zde.

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

ICI Meeting 2016

ICI Meeting 2016 – the premier International Conference for Innovations in Cardiovascular Systems (Heart, Brain and Peripheral Vessels) and High-Tech Life Science Industry se uskuteční ve dnech 4. až 6. prosince 2016 v Tel Avivu, v Izraeli. Detaily o akci jsou k dispozici na www stránce: http://2016.icimeeting.com/ .

ICI Meeting 2016

ICI Meeting 2016 – the premier International Conference for Innovations in Cardiovascular Systems (Heart, Brain and Peripheral Vessels) and High-Tech Life Science Industry will be taking place on December 4-6 2015 in Tel Aviv, Israel.  Congress website is: http://2016.icimeeting.com/ .

The 16th International Conference on Biomedical Engineering

V době od 7. do 10. prosince 2016 se uskuteční mezinárodní konference The 16th International Conference on Biomedical Engineering a to v Singapuru. Detaily o konferenci lze nalézt na www stránce konference zde. Termín pro zaslání abstraktu je stanoven do pátku, 1. července 2016, čas GMT+08:00 23.59 hod.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

Vyšel článek o revizi ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

Na www stránce www.iso.org (měnící se obrázek) je také zveřejněn nový článek o revizi ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů (přímý odkaz zde. Kromě toho byl odkaz na novinky zveřejňované ISO zařazen též do části technické normy ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům na www stránce zde v rámci www stránky ČSBMILI ČLS JEP. 

Ing. David Korpas, Ph.D.

Vyšlo nové číslo časopisu ISOfocus, jehož hlavním tématem je bezpečnost ve zdravotnictví

Vyšlo nové číslo časopisu ISOfocus, jehož hlavním tématem je bezpečnost ve zdravotnictví a to i v oblasti zdravotnických prostředků. Časopis  je v elektronické podobě volně dostupný z titulní stránky webu ISO nebo přímo zde. Kromě toho byly odkazy na novinky a elektronickou podobu časopisu ISOfocus zařazeny též do části technické normy ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům na www stránce zde v rámci www stránky ČSBMILI ČLS JEP.

Ing. David Korpas, Ph.D. 

Vyšly praktické články o zdravotnických elektrických přístrojích

V Ročence ELEKTRO 2016 (viz odkaz ke koupi zde) vyšly dva příspěvky, které jsou velmi vhodné pro každého biomedicínského technika, biomedicínského inženýra a též klinického inženýra, ale i revizního technika, který se pohybuje v oblasti zdravotnických elektrických přístrojů, se značným potenciálem pro využití v praxi. Jedná se o následující články.

Prvním z nich je článek s názvem Zdravotnické elektrické přístroje I. Zvláštní skupina elektrických spotřebičů. Autorem je pan Ing. Antonín Grošpic, CSc., klinický inženýr. Cílem článku je, aby si revizní technik uvědomil, jaká jsou specifika uvedených zdravotnických prostředků.Tím zásadním v celém článku je to, aby se objasnil pojem revize, které smí provádět revizní technik a dále souvislosti s platnou legislativou v oblasti zdravotnických elektrických přístrojů, které jsou zahrnuty v obecnější skupině a to zdravotnických prostředků.  Zcela logicky také platí, že elektrické revize se provádí pouze na zdravotnických prostředcích, které jsou pevně připojeny k rozvodu elektrické energie. V další části článku pak autor popisuje specifika podmínek a prostředí, názvosloví, základní provozní situace tzv. ME přístroje, unikající proudy, příložné části, obecné uspořádání ME systému a provozování zdravotnického elektrického systému. Samozřejmostí jsou odkazy na relevantní platné technické normy.

Druhý článkem je pak nazván Zdravotnické elektrické přístroje II. Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů. Autorem je pan Ing. Jan Náhlík, klinický inženýr IKEM. Tento článek navazuje na předchozí a obsahuje základní informace o uvedených zkouškách podle ČSN EN 62353 ed. 2 včetně zkušeností. V rámci odborné veřejnosti je vžitý termín pro tyto zkoušky elektrická kontrola, protože se nejedná o elektrickou revizi. 

Kromě toho jsou v uvedené ročence k dispozici následující témata. Kalendárium ve vztahu k událostem, ale i osobnostem. Informace pro elektrotechniku z hlediska úřadů a institucí. Jednotky a veličiny v elektrotechnice. Normy s přehledem nových norem, které vyšly, ale i které se připravují na rok 2016. Bezpečnost v elektrotechnice a to z hlediska ochrany před bleskem, kybernetické  bezpečnosti, ale i požární bezpečnosti. A poslední je pak oblast energetiky, která se věnuje neoprávněným odběrům.

Zbývá dodat, že se jedná o kapesní formát A5 o rozsahu 287 stran za cenu 132 Kč.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Mezinárodní konference Bioimplantologie 2016

Dovolujeme si Vás informovat o konání VIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2016“, kterou ve dnech 28. – 29. dubna 2016 pořádá Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni. Akce se koná v hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy VIII. ročníku jsou „Kmenové buňky, Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, Seeding buněk, jejich růst a transformace, Klinická aplikace tkání a buněk, Preklinická testování a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“. Internetové stránky konference jsou www.bioimplantologie.cz  Pozvánka pro zajemce je k dispozici zde.

 

SYMMA, spol. s r.o.
Aleš Martinek
project manager
Pompova 602/4
617 00 Brno
Mobil: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz, a.martinek03@gmail.com
www.symma.cz

Meeting of the International Study Group for Systems Biology (ISGSB)

Next meeting of the International Study Group for Systems Biology (ISGSB, formerly BTK) will be held in Jena, Germany, from October 04–07, 2016. Submission of abstracts is possible untill the 31th May 2016. Details are available here.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH
Carl-Pulfrich-Str. 1
07745 Jena
Telefon 03641 31 16-280
Telefax 03641 31 16-243
romy.held(at)conventus.de
www.conventus.de

HRB 208214, Amtsgericht Jena
UST-NR.: 16210702427
DE 206830553
Geschäftsführung:
Dipl.-Ing. oec. Michaela J. Görls
Dipl.-Kfm. Rajko Görls

Pages