7.-12.6.2015 - World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Toronto, Kanada

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na www stránce WC a to na http://www.wc2015.org/ - zahájení přijímání abstrakt – září 2014 a zahájení registrace – říjen 2014, konec pro příjem abstrakt 28.01.2015  )

20.11.2014 - Biomedicínské inženýrství v praxi

Tématem bude činnost biomedicínských inženýrů a techniků na odděleních biomedicínského inženýrství zdravotnických zařízení, ale i problematika biomedicínského inženýrství jako takového.

Kontakt:

Ing. Martin Mayer
náměstek pro provoz a investice a vedoucí oddělení Biomedicínského inženýrství
ÚHKT
U Nemocnice 2094/1
128 20 Praha 2
Martin.Mayer@uhkt.cz

18.9.2014 - Veřejné zakázky a pořizování zdravotnické techniky

Akce se bude zabývat možnostmi pořízení zdravotnické techniky z pohledu zákona o veřejných zakázkách zejména výkladem paragrafovaného znění zákona O veřejných zakázkách ve vztahu k zakázkám na zdravotnické technologie, dále budou prezentovány praktické zkušenosti s porušováním a obcházením zákona, pohled Ministerstva zdravotnictví na způsob pořizování zdravotnických technologií a dalším tématem bude též problematika auditů ve zdravotnických zařízeních.

Kontakt:

Ing.Mgr.Martina Nováková
ved. odboru biomedicínského inženýrství
Krajská zdravotní a.s.
Soc. péče 3316/12A
Ústí nad Labem
NovakovaM@KZCR.EU

18.9.2014 - Veřejné zakázky a pořizování zdravotnické techniky

Akce se bude zabývat možnostmi pořízení zdravotnické techniky z pohledu zákona o veřejných zakázkách zejména výkladem paragrafovaného znění zákona O veřejných zakázkách ve vztahu k zakázkám na zdravotnické technologie, dále budou prezentovány praktické zkušenosti s porušováním a obcházením zákona, pohled Ministerstva zdravotnictví na způsob pořizování zdravotnických technologií a dalším tématem bude též problematika auditů ve zdravotnických zařízeních.

Kontakt:
Ing.Mgr.Martina Nováková
ved. odboru biomedicínského inženýrství
Krajská zdravotní a.s.
Soc. péče 3316/12A
Ústí nad Labem
NovakovaM@KZCR.EU

Pozvánka - Přihláška

Pages