Celoživotní vzdělávání

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SV) v oboru Klinické inženýrství (KI)

WWW stránka Katedry biomedicínské techniky IPVZ je k dispozici zde a obsahuje jak vzdělávací program, tak vypsané akce. Vycházejí na ní též aktuální informace, organizační pokyny pro žadatele o zařazení do specializačního vzdělávání a informace pro již zařazené (viz položka SDĚLENÍ).  

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ (AKK) pro získání odborné způsobilosti Biomedicínský technik (BMT) a Biomedicínský inženýr (BMI)

Stejným způsobem a na stejném místě podáváme informace k již zaběhlému vzdělávání prostřednictvím akreditovaného kvalifikačního kurzu (AKK) pro získání odborné způsobilosti Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr. K tomu, aby se mohl otevřít nový ročník AKK BMT+BMI je zapotřebí, aby všichni potencionální zájemci vyjádřili svůj zájem paní Pavle Pecákové na studijním oddělení IPVZ. Zatím není jasné, kdy dojde k naplnění zájemci. Podrobnosti zde.

Veškeré legislativní předpisy pro výše uvedené oblasti vzdělávání jsou uvedeny na www stránkách společnosti a to zde.

28. dubna 2016, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - vedoucí Katedry biomedicínské techniky IPVZ

 

Kreditní systém celoživotního vzdělávání biomedicínských inženýrů a postup udělení souhlasného stanoviska odborným akcím

Podrobný popis systému a též procesu pro udělení souhlasu: zde

Žádost o souhlas se zařazením odborné akce do kreditního systému celoživotního vzdělávání: zde

Odpovědný člen výboru: doc. Ing. František Lopot, CSc., f.lopot[at]vfn.cz , 225 003 206