Celoživotní vzdělávání

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SV) v oboru Klinické inženýrství (KI)

WWW stránka Katedry klinického inženýrství IPVZ (zména názvu od 1.5.2017, původní název Katedra biomedicínské techniky IPVZ) je k dispozici zde a obsahuje jak vzdělávací program, tak vypsané akce. Vycházejí na ní též aktuální informace, organizační pokyny pro žadatele o zařazení do specializačního vzdělávání a informace pro již zařazené (viz položka SDĚLENÍ).  

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ (AKK) pro získání odborné způsobilosti Biomedicínský technik (BMT) a Biomedicínský inženýr (BMI)

Stejným způsobem a na stejném místě podáváme informace k již zaběhlému vzdělávání prostřednictvím akreditovaného kvalifikačního kurzu (AKK) pro získání odborné způsobilosti Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr. K tomu, aby se mohl otevřít nový ročník AKK BMT+BMI je zapotřebí, aby všichni potencionální zájemci vyjádřili svůj zájem paní Pavle Pecákové na studijním oddělení IPVZ. Zatím není jasné, kdy dojde k naplnění zájemci. Podrobnosti zde.

Veškeré legislativní předpisy pro výše uvedené oblasti vzdělávání jsou uvedeny na www stránkách společnosti a to zde.

3. března 2018, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ

 

Kreditní systém celoživotního vzdělávání biomedicínských inženýrů a postup udělení souhlasného stanoviska odborným akcím (aktualizace ke dni 3. března 2018)

V souvislosti s novou legislativou, tj. novelou 96/2004 v podobě 201/2017 Sb. byl zrušen registr a kreditní systém. Podrobně viz na www stránce MZ ČR. Vzhledem k tomu, že není jasné, jak se bude tato situace vyvíjet v budoucnu (je snaha prosadit návrat kreditního systému pro některá povolání), tak výbor společnosti doporučuje všem členům, ale hlavně všem biomedicínským technikům, biomedicínským inženýrům a klinickým inženýrům, aby si i nadále nechali vydávat potvrzení o účasti na akcích. Je to i v souladu s tím, že výše uvedená novela zavádí nově, že vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče. Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si má každý uschovat pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

Dále se výbor usnesl, že by každý subjekt, který bude chtít potvrdit účast na odborné akci, měl i nadále požádat naší společnost (konkrétně pana doc. Lopota) o kredity, i když to již nebude ve vztahu k platné legislativě. Je to jisté přechodné opatření, které má umožnit bezproblémový přechod na budoucí systém. Je to obdobné řešení, jako zvolila ČSFM (http://www.csfm.cz/ ).

Toto usnesení výboru výše uvedené by mělo být uvedeno na každém osvědčení, tj. že na základě usnesení výboru ČSBMILI ČLS JEP budou přidělovány i nadále kredity podle předchozích pravidel a to i bez návaznosti na platnou legislativu.

Podrobný popis systému a též procesu pro udělení souhlasu: zde

Žádost o souhlas se zařazením odborné akce do kreditního systému celoživotního vzdělávání: zde

Odpovědný člen výboru: doc. Ing. František Lopot, CSc., f.lopot[at]vfn.cz , 225 003 206