Složení výboru

Níže uvedené složení výboru je již platné pro nové volební období, tj. 2015 - 2018. Změna byla provedena na ustavující schůzi nového výboru, kterou svolal předseda volební komise, pan doc. Ing. Vladimír Eck, CSc. na den 30. dubna 2015.

předseda: Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

místopředseda:

doc. Ing. František Lopot, CSc.
vědecká sekretářka:

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

hospodář: Ing. Martin Mayer, Ph.D.
členové:

Ing. Antonín Grošpic, CSc.
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Ing. David Korpas, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Ing. Mgr. Martina Nováková, Ph.D.
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

 

předseda revizní komise:

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

členové revizní komise:

doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.,MBA

   
náhradnice do RK: Ing. Anna Schlenker