Kontakty

Kontaktní adresa:

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Jugoslávských partyzánů 1580/3 
160 00 Praha 6

E-mail: lhotska[at]cvut.cz

Předseda Společnosti:

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
E-mail: zdena.cmiral[at]seznam.cz

Redakce časopisu Lékař a technika:

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Vedoucí redaktor
Redakce časopisu Lékař a technika
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

E-mail redakce: redakce[at]fbmi.cvut.cz
E-mail vedoucí redaktor: roubik[at]fbmi.cvut.cz