Telemedicína Brno 2017

Stejně jako v loňském roce i letos se bude konat již XIII. ročník mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2017“, který dne 13. března 2017 pořádá Radiologická společnost ČLS JEP a Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno. Akce se tradičně koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod a Informační systémy“. Detailní informace, on line registraci a sborník přednášek z loňského ročníku najdete na www.telemedicina-brno.info

SYMMA, spol. s r.o.
kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy
Aleš Martinek
project manager
Olomoucká 797/80
618 00 Brno
Mobil: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz, a.martinek03@gmail.com
www.symma.cz