Změna názvu společnosti s platností od 28. 1. 2015

Dne 28. ledna 2015 byl na sjezdu ČLS JEP schválen nový název naší společnosti a to Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, ve zkratce ČSBMILI.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda výboru ČSBMILI