Změna názvu společnosti s platností od 28. 1. 2015

Dne 28. ledna 2015 byl na sjezdu ČLS JEP schválen nový název naší společnosti a to Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, ve zkratce ČSBMILI.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda výboru ČSBMILI

Abstract deadline within the WC 2015 in Toronto was extended to the 2.2.2015

The Congress Organizing Committee recognizes the impact of the winter storm Juno and extreme weather conditions in Atlantic Canada and Northeastern United States, and as a result has decided to extend the peer reviewed abstract and full paper submission deadline for a final time to Monday, February 2, 2015 at 11:59 PM Pacific Standard Time. Please, see the relevant website here.

Posunut konečný termín pro abstrakty v rámci WC 2015 v Torontu na 2.2.2015

Organizační výbor WC 2015 rozhodl na základě klimatických podmínek v různých regionech světa o posunu konečného termínu pro vložení abstraktů na 2.2.2015. Viz www stránka konference zde.

Jiří Hozman

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 - Prague, Czech Republic

Na XXIII. Světovém kongresu v Číně v roce 2012 rozhodly nejvyšší orgány IOMP a IFMBE, že hostující zemí XXV. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 bude Praha, Česká republika (oficiální zpráva o pořadatelské zemi zde). Pořádajícími společnostmi budou tak Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEPČeská společnost fyziků v medicíně, o.s. Kontaktní email na prozatimní organizační výbor je coc@iupesm2018.org

Aktuální akce Kabinetu BMT IPVZ v rámci SVP Klinické inženýrství - březen 2015

Specializační kurz – Metody a přístroje mimotělní očisty krve a úpravy vnitřního prostředí

(9.3.2015 - 10.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Umělá plicní ventilace a anesteziologická ventilace

(11.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Infuzní pumpy a injekční dávkovače

(12.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Dočasné mechanické podpory a náhrady srdce

(13.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Jiří Hozman
vedoucí katedry biomedicínské techniky IPVZ

Aktuální akce Kabinetu BMT IPVZ v rámci SVP Klinické inženýrství - březen 2015

Specializační kurz – Metody a přístroje mimotělní očisty krve a úpravy vnitřního prostředí

(9.3.2015 - 10.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Umělá plicní ventilace a anesteziologická ventilace

(11.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Infuzní pumpy a injekční dávkovače

(12.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Specializační kurz – Dočasné mechanické podpory a náhrady srdce

(13.3.2015, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF)

Jiří Hozman
vedoucí katedry biomedicínské techniky IPVZ

Prodloužen termín pro zaslání abstraktů na WC2015 v Torontu

Na základě mnoha žádostí byl prodloužen termín pro vložení abstraktů na WC2015 v Torontů v Kanadě. Podrobnosti na www stránce světového kongresu zde.

Jiří Hozman

IFMBE Travel Award for Presenters to attend and present their accepted paper at IUPESM World Congress 2015 to be held in Toronto, Canada

IFMBE nabízí velmi aktuální a urgentní možnost získání finanční podpory, zejména pro mladé výzkumníky, pro cestu na WC 2015, který se uskuteční v Torontu v Kanadě. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze zde.

Lenka Lhotská

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 7.-12.6.2015, Toronto, Canada – all details are available on the www page WC here. Accepting of abstracts – September - 28th JAN 2015 and registration was opened in OCT 2014 )

Pages