Telemedicína Brno 2016

14. března 2016 se bude konat XII. kongres informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2016“, který pořádá Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Radiologická společnost ČLS JEP. Akce se koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod a Varia“. Pozvánka je k dispozici zde a detailní informace a on line registrace najdete na www stránce zde.  

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

Telemedicína Brno 2016

14. března 2016 se bude konat XII. kongres informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2016“, který pořádá Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Radiologická společnost ČLS JEP. Akce se koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod a Varia“. Pozvánka je k dispozici zde a detailní informace a on line registrace najdete na www stránce zde.  

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

Electronic Healthcare Documentation

11. února 2016 v Praze v Lékařském domě se uskuteční mezinárodní konference o elektronické zdravotnické dokumentaci. Call for papers s bližšími údaji o připravované mezinárodní konferenci je k dispozici zde.
Konferenci doplňuje mentoringový kurs Medical Informatics: Health Information Management.
Bližší informace najdete na www stránkách www.euromise.net a na odkazu výše.

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.
předsedkyně sekce biomedicínské informatiky ČSBMILI ČLS JEP

Electronic Healthcare Documentation

11. února 2016 v Praze v Lékařském domě se uskuteční mezinárodní konference o elektronické zdravotnické dokumentaci. Call for papers s bližšími údaji o připravované mezinárodní konferenci je k dispozici zde. Konferenci doplňuje mentoringový kurs Medical Informatics: Health Information Management.
Bližší informace najdete na www stránkách www.euromise.net a na odkazu výše.

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.
předsedkyně sekce biomedicínské informatiky ČSBMILI ČLS JEP

ISBI 2016 - uzávěrka pro zaslání návrhu plných textů článků - 26. října 2015

V době od 13. do 16. dubna 2016 se uskuteční v Praze IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2016). Veškeré detaily o sympoziu jsou uvedeny na výše uvedené www stránce. Uzávěrka pro zaslání navrhovaných plných textů článků je 26. října 2015.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

ISBI 2016 (IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, April 13-16, Prague, Czech Republic)

V době od 13. do 16. dubna 2016 se uskuteční v Praze IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2016). Sympozium je zaměřeno zejména na matematické, algoritmizační a výpočetní aspekty biomedicínského zobrazování s využitím inovativních zobrazovacích modalit a to jak v humánní, tak i ve veterinární medicíně. Veškeré detaily o sympoziu jsou uvedeny na výše uvedené www stránce. Uzávěrka pro zaslání navrhovaných plných textů článků je 26. října 2015.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

MEDICON 2016 - uzávěrka pro navržené plné texty článků - 30. 10. 2015

V době od 31. března do 2. dubna 2016 se uskuteční na Kypru již tradiční mezinárodní konference MEDICON 2016 . Všechny detaily o konferenci jsou uvedeny na výše uvedené www stránce a uzávěrka pro návrh plných textů článků je 30. října 2015.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

MEDICON 2016 (March 31st - April 2nd, Paphos, CYPRUS)

V době od 31. března do 2. dubna 2016 se uskuteční na Kypru již tradiční mezinárodní konference MEDICON 2016 (XIV. Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing). Tentokrát s motem "Systems Medicine for the Delivery of Better Healthcare Services". Kromě příjemného prostředí s velmi zajímavou historií budou zcela jistě zajímavé i speciální sekce na aktuální témata. Všechny detaily o konferenci jsou uvedeny na výše uvedené www stránce a uzávěrka pro plné texty článků je 30. října 2015.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Odpověď na častý dotaz ohledně vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Na základě častých dotazů z praxe uvádíme níže shrnutí "komu se uděluje tzv. osvědčení".

Dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění se jedná o „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. V našich profesích se to týká biomedicínských techniků po získání odborné způsobilosti a u biomedicínských inženýrů po získání odborné a specializované způsobilosti, tzn. až po úspěšném absolvování specializační přípravy v oboru „Klinické inženýrství“.

Zdravotnické povolání biomedicínský technik je ve zmíněném zákoně zařazeno do Hlavy II., Dílu 1, který se týká zdravotnických pracovníků způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti. Zdravotnické povolání biomedicínský inženýr je zařazeno do Hlavy II., Dílu 2, který se týká zdravotnických pracovníků způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického povolání po získání odborné a specializované způsobilosti. 

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Mezinárodní setkání EuroMISE 2015 ve dnech 16. - 18. června 2015

Dovoluji si pozvat všechny zájemce na mezinárodní setkání EuroMISE 2015, které se bude konat ve dnech 16.-18. června 2015 v Praze pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství ČLS JEP. Setkání sestává z mezinárodního sympozia "Information-based prevention in healthcare", mezinárodní konference "Big data challenges for personalised medicine" a dvou mentoringových kurzů k vybraným tématům biomedicínské informatiky. V současné době se otevírá Call for papers pro konferenci a sympozium na webových stránkách www.euromise.net . Zde bude registrace otevřena od 1. dubna 2015 a příspěvky lze zasílat do 20. dubna 2015. Doktorandi mají zlevněný registrační poplatek na všechny akce. Při účasti na více akcích bude celkový registrační poplatek dále snížen a bude pro jednotlivé kombinace akcí uveden od 1. dubna na www.euromise.net .

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Pages