Vyšel článek o revizi ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

Na www stránce www.iso.org (měnící se obrázek) je také zveřejněn nový článek o revizi ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů (přímý odkaz zde. Kromě toho byl odkaz na novinky zveřejňované ISO zařazen též do části technické normy ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům na www stránce zde v rámci www stránky ČSBMILI ČLS JEP. 

Ing. David Korpas, Ph.D.