ISBI 2016 (IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, April 13-16, Prague, Czech Republic)

V době od 13. do 16. dubna 2016 se uskuteční v Praze IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2016). Sympozium je zaměřeno zejména na matematické, algoritmizační a výpočetní aspekty biomedicínského zobrazování s využitím inovativních zobrazovacích modalit a to jak v humánní, tak i ve veterinární medicíně. Veškeré detaily o sympoziu jsou uvedeny na výše uvedené www stránce. Uzávěrka pro zaslání navrhovaných plných textů článků je 26. října 2015.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.