PF 2018

Všem členům společnosti, ale i dalším příznivcům přejeme v novém roce zdravou mysl, zdravé tělo a úspěšné počiny v osobním i profesním životě.

Výbor společnosti

IEEE HealthCom - 20. ročník International Conference on E-health Networking, Application & Services, Ostrava, Česká republika

Ve dnech 17. až 20. září 2018 se v Ostravě uskuteční významná mezinárodní konference IEEE HealthCom a to již jako 20. ročník International Conference on E-health Networking, Application & Services. Nad touto konferencí převzala odbornou záštitu naše odborná společnost. Veškeré detaily o konferenci jsou k dispozici zde.

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

IEEE HealthCom 2018 - 20th International Conference on E-health Networking, Application & Services

IEEE HealthCom 2018 as 20th International Conference on E-health Networking, Application & Services will be held on 17-20 September 2018 in Ostrava, Czech Republic. All details about the conference are available here.

Assoc. Prof. Marek Penhaker, Ph.D.

IEEE HealthCom 2018 - 20th International Conference on E-health Networking, Application & Services

Ve dnech 17. až 20. září 2018 se v Ostravě uskuteční významná mezinárodní konference IEEE HealthCom a to již jako 20. ročník International Conference on E-health Networking, Application & Services. Veškeré detaily o konferenci jsou k dispozici zde.

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

Extended deadline for abstracts within the WC IUPESM 2018 in Prague untill 30.11.2017

Based on the many requirements the deadline for abstracts within the WC IUPESM 2018 in Prague was extended untill 30.11.2017! Please, see www.iupesm2018.org - item NEWS.

Jiri Hozman

Prodloužen termín pro zaslání abstraktů na WC IUPESM 2018 v Praze do 30.11.2017

Na základě četných žádostí byl prodloužen termín pro zaslání abstraktů na WC IUPESM 2018 v Praze do 30.11.2017. Viz oznámení na http://www.iupesm2018.org/ v položce NEWS.

Jiří Hozman

Fifth International Conference on Medical Informatics and Telemedicine (Medical Informatics 2017)

On behalf of Medical Informatics Conference Organizing Committee, We would like to annonce the upcoming event Fifth International Conference on Medical Informatics and Telemedicine (Medical Informatics 2017) scheduled on August 31- 01 September, 2017 at Prague, Czech Republic.

Medical Informatics 2017 is a specially designed cluster conference. This conference is organized around the theme Intersecting healthcare and technology to improve lives of Patients which covers a wide range of critically important sessions from basic research to latest innovations in the area of Medical Informatics and Telemedicine.

Detailed instructions are available on the conference website here.

David Wilson
Conference Director
Medical Informatics 2017
57 Ullswater Avenue, West End,
Southampton, Hampshire, United Kingdom
SO18 3QS
email: medicalinformatics[at]healthconferences[dot]org

Fifth International Conference on Medical Informatics and Telemedicine (Medical Informatics 2017)

Ve dnech 31.8.2017 až 1.9.2017 se uskuteční v Praze mezinárodní konference s názvem Fifth International Conference on Medical Informatics and Telemedicine (Medical Informatics 2017).

Medical Informatics 2017 je tzv. klustrová konference a centrálním tématem tohoto ročníku je téma Intersecting healthcare and technology to improve lives of Patients, které zahrnuje široký rozsah problematik a to počínaje základním výzkumem až po nejnovější poznatky a inovace z oblasti Lékařské informatiky a telemedicíny.

Další detaily o konferenci jsou dostupné na www stránce konference zde.

David Wilson
Conference Director
Medical Informatics 2017
57 Ullswater Avenue, West End,
Southampton, Hampshire, United Kingdom
SO18 3QS
email: medicalinformatics[at]healthconferences[dot]org

Pages