Informační zpráva - příprava voleb do výboru a revizní komise ČSBMILI ČLS JEP

Vážené dámy, vážení pánové, vážené členky, vážení členové společnosti,

vzhledem ke končícímu volebnímu období výboru ČSBMILI ČLS JEP si vám dovolujeme zveřejnit informační zprávu a též i Zprávu o činnosti společnosti za funkční období. Budeme velmi rádi, pokud nám zašlete své náměty, či návrhy.

Současně si vám dovolujeme poděkovat za členství v naší společnosti a přejeme vám v novém roce
hodně zdraví, pohodu a úspěchy v pracovním i rodinném životě.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP
 

První ZIMNÍ KONFERENCE O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na první ZIMNÍ KONFERENCI O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME.

Tato konference se uskuteční dne 30.1.2019 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně – viz pozvánka zde.

V případě zájmu o účast na této odborné konferenci se, prosím, zaregistrujte do 25.1.2019 na emailové adrese: konferencetrauma@email.cz , anebo přímo na odkazu zde.

Za organizační tým
Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA

První ZIMNÍ KONFERENCE O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na první ZIMNÍ KONFERENCI O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME.

Tato konference se uskuteční dne 30.1.2019 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně – viz pozvánka zde.

V případě zájmu o účast na této odborné konferenci se, prosím, zaregistrujte do 25.1.2019 na emailové adrese: konferencetrauma@email.cz , anebo přímo na odkazu zde.

Za organizační tým
Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA

Jana Zvárová Memorial Conference

Dear visitors of the www pages of the CSBMEMI CMA JEP,

let us invite you on the international conference, that is dedicated to the memory of the honorable and exceptional personalities Mrs. prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Conference is organized by the EuroMISE Mentor Association in co-operation with Czech Medical Association JEP (CMA JEP) and Czech Society of Biomedical Engineering and Medical Informatics CMA JEP (CSBMEMI CMA JEP). Conference will be held on 4th May 2018 in Prague and there will be present distinguished international guests/invited speakers from the field of Biomedical Informatics. Detailed programe and other relevant information are available on the www page here.

on behalf
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Jana Zvárová Memorial Conference

Vážení návštěvníci www stránek ČSBMILI ČLS JEP,

dovolujeme si vás pozvat na konferenci, která je věnována památce zesnulé vážené a výjimečné osobnosti, paní prof. RNDr. Jany Zvárové, DrSc. Konferenci pořádá EuroMISE Mentor Association ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP (ČLS JEP) a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP (ČSBMILI ČLS JEP). Konference se uskuteční dne 4. května 2018 v Praze a na konferenci vystoupí význační hosté za zahraničí a to zejména z oblasti biomedicínské informatiky. Detailní program a další informace jsou k dispozici na www stránce zde.

za organizátory
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

PF 2018

Všem členům společnosti, ale i dalším příznivcům přejeme v novém roce zdravou mysl, zdravé tělo a úspěšné počiny v osobním i profesním životě.

Výbor společnosti

IEEE HealthCom - 20. ročník International Conference on E-health Networking, Application & Services, Ostrava, Česká republika

Ve dnech 17. až 20. září 2018 se v Ostravě uskuteční významná mezinárodní konference IEEE HealthCom a to již jako 20. ročník International Conference on E-health Networking, Application & Services. Nad touto konferencí převzala odbornou záštitu naše odborná společnost. Veškeré detaily o konferenci jsou k dispozici zde.

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

IEEE HealthCom 2018 - 20th International Conference on E-health Networking, Application & Services

IEEE HealthCom 2018 as 20th International Conference on E-health Networking, Application & Services will be held on 17-20 September 2018 in Ostrava, Czech Republic. All details about the conference are available here.

Assoc. Prof. Marek Penhaker, Ph.D.

Pages