Smuteční oznámení

Dovolujeme si oznámit, že nás v uplynulých týdnech náhle opustila paní prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., která byla dlouholetou členkou naší společnosti a zasloužila se o mnoho výrazných úspěchů této společnosti. Paní prof. Zvárová byla vedoucí sekce Biomedicínská informatika, zastupovala  společnost v  EFMI (byla členkou Council), zastupovala společnost v IMIA (byla členkou Council), byla zástupcem společnosti v Pracovní skupině ČLS-JEP pro elektronické zdravotnictví, byla též organizátorkou mnoha odborných akcí, které měly vždy značný ohlas a v neposlední řadě má nespornou a značnou zásluhu za vydávání časopisu společnosti s názvem Lékař a technika.

V osobě paní prof. Zvárové tak přicházíme o nesmírně pracovitou a obětavou kolegyni, která ve své odbornosti byla velmi významnou osobností.

Přejme si, aby její nástupci pokračovali v její započaté práci a aby se jim dařilo stejně tak dobře reprezentovat společnost, ale i Českou republiku a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda výboru společnosti