Soutěž o nejlepší publikaci členů ČSBMILI ČLS JEP za rok 2016

Výbor České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky vypisuje pro členy společnosti soutěž o nejlepší publikaci za rok 2016.

S oceněním nejlepší publikace je spojena finanční odměna ve výši 10000,- Kč.

Uchazeči zašlou navrhovanou publikaci in natura do 31.8.2017 na adresu:

doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno

Podmínkou je minimálně tříleté souvislé členství ve společnosti.

Za výbor společnosti

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
předseda