The 16th International Conference on Biomedical Engineering

V době od 7. do 10. prosince 2016 se uskuteční mezinárodní konference The 16th International Conference on Biomedical Engineering a to v Singapuru. Detaily o konferenci lze nalézt na www stránce konference zde. Termín pro zaslání abstraktu je stanoven do pátku, 1. července 2016, čas GMT+08:00 23.59 hod.

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.