Mezinárodní konference Bioimplantologie 2016

Dovolujeme si Vás informovat o konání VIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2016“, kterou ve dnech 28. – 29. dubna 2016 pořádá Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni. Akce se koná v hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy VIII. ročníku jsou „Kmenové buňky, Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, Seeding buněk, jejich růst a transformace, Klinická aplikace tkání a buněk, Preklinická testování a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“. Internetové stránky konference jsou www.bioimplantologie.cz  Pozvánka pro zajemce je k dispozici zde.

 

SYMMA, spol. s r.o.
Aleš Martinek
project manager
Pompova 602/4
617 00 Brno
Mobil: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz, a.martinek03@gmail.com
www.symma.cz