Telemedicína Brno 2016

14. března 2016 se bude konat XII. kongres informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2016“, který pořádá Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Radiologická společnost ČLS JEP. Akce se koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod a Varia“. Pozvánka je k dispozici zde a detailní informace a on line registrace najdete na www stránce zde.  

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.