ISBI 2016 - uzávěrka pro zaslání návrhu plných textů článků - 26. října 2015

V době od 13. do 16. dubna 2016 se uskuteční v Praze IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2016). Veškeré detaily o sympoziu jsou uvedeny na výše uvedené www stránce. Uzávěrka pro zaslání navrhovaných plných textů článků je 26. října 2015.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.