MEDICON 2016 - uzávěrka pro navržené plné texty článků - 30. 10. 2015

V době od 31. března do 2. dubna 2016 se uskuteční na Kypru již tradiční mezinárodní konference MEDICON 2016 . Všechny detaily o konferenci jsou uvedeny na výše uvedené www stránce a uzávěrka pro návrh plných textů článků je 30. října 2015.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.