Odpověď na častý dotaz ohledně vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Na základě častých dotazů z praxe uvádíme níže shrnutí "komu se uděluje tzv. osvědčení".

Dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění se jedná o „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. V našich profesích se to týká biomedicínských techniků po získání odborné způsobilosti a u biomedicínských inženýrů po získání odborné a specializované způsobilosti, tzn. až po úspěšném absolvování specializační přípravy v oboru „Klinické inženýrství“.

Zdravotnické povolání biomedicínský technik je ve zmíněném zákoně zařazeno do Hlavy II., Dílu 1, který se týká zdravotnických pracovníků způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti. Zdravotnické povolání biomedicínský inženýr je zařazeno do Hlavy II., Dílu 2, který se týká zdravotnických pracovníků způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického povolání po získání odborné a specializované způsobilosti. 

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.