Výsledky voleb do výboru společnosti a revizní komise na období 2015 - 2018

Výsledky voleb do výboru a revizní komise společnosti na funkční období 2015 – 2018

Níže zvolení členové výboru a revizní komise se poprvé sejdou na ustavující schůzi nového výboru, kterou svolal předseda volební komise, pan doc. Ing. Vladimír Eck, CSc. a to na den 30. dubna 2015 od 15.00 hodin na FEL ČVUT v zasedací místnosti v přízemí na odd. VVČ.  

Do výboru společnosti byli zvoleni (seřazeni abecedně):

Členové:

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

Ing. Antonín Grošpic, CSc.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Ing. David Korpas, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

doc. Ing. František Lopot, CSc.

Ing. Martin Mayer, Ph.D.

Ing. Mgr. Martina Nováková

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Náhradník:

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Do revizní komise byli zvoleni (seřazeni abecedně):

Členové:

doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.

Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA

Náhradnice:

Ing. Anna Schlenker