Posunut konečný termín pro abstrakty v rámci WC 2015 v Torontu na 2.2.2015

Organizační výbor WC 2015 rozhodl na základě klimatických podmínek v různých regionech světa o posunu konečného termínu pro vložení abstraktů na 2.2.2015. Viz www stránka konference zde.

Jiří Hozman