Jana Zvárová Memorial Conference

Dear visitors of the www pages of the CSBMEMI CMA JEP,

let us invite you on the international conference, that is dedicated to the memory of the honorable and exceptional personalities Mrs. prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Conference is organized by the EuroMISE Mentor Association in co-operation with Czech Medical Association JEP (CMA JEP) and Czech Society of Biomedical Engineering and Medical Informatics CMA JEP (CSBMEMI CMA JEP). Conference will be held on 4th May 2018 in Prague and there will be present distinguished international guests/invited speakers from the field of Biomedical Informatics. Detailed programe and other relevant information are available on the www page here.

on behalf
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Jana Zvárová Memorial Conference

Vážení návštěvníci www stránek ČSBMILI ČLS JEP,

dovolujeme si vás pozvat na konferenci, která je věnována památce zesnulé vážené a výjimečné osobnosti, paní prof. RNDr. Jany Zvárové, DrSc. Konferenci pořádá EuroMISE Mentor Association ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP (ČLS JEP) a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP (ČSBMILI ČLS JEP). Konference se uskuteční dne 4. května 2018 v Praze a na konferenci vystoupí význační hosté za zahraničí a to zejména z oblasti biomedicínské informatiky. Detailní program a další informace jsou k dispozici na www stránce zde.

za organizátory
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 in Prague

Na XXIII. Světovém kongresu v Číně v roce 2012 rozhodly nejvyšší orgány IOMP a IFMBE, že hostující zemí XXV. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 bude Praha, Česká republika (oficiální zpráva o pořadatelské zemi zde). Pořádajícími společnostmi jsou tak Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEPČeská společnost fyziků v medicíně, o.s.

PF 2018

Všem členům společnosti, ale i dalším příznivcům přejeme v novém roce zdravou mysl, zdravé tělo a úspěšné počiny v osobním i profesním životě.

Výbor společnosti

IEEE HealthCom - 20. ročník International Conference on E-health Networking, Application & Services, Ostrava, Česká republika

Ve dnech 17. až 20. září 2018 se v Ostravě uskuteční významná mezinárodní konference IEEE HealthCom a to již jako 20. ročník International Conference on E-health Networking, Application & Services. Nad touto konferencí převzala odbornou záštitu naše odborná společnost. Veškeré detaily o konferenci jsou k dispozici zde.

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 - Prague, Czech Republic

Na XXIII. Světovém kongresu v Číně v roce 2012 rozhodly nejvyšší orgány IOMP a IFMBE, že hostující zemí XXV. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 bude Praha, Česká republika (oficiální zpráva o pořadatelské zemi zde). Pořádajícími společnostmi budou tak Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEPČeská společnost fyziků v medicíně, o.s.

IEEE HealthCom 2018 - 20th International Conference on E-health Networking, Application & Services

IEEE HealthCom 2018 as 20th International Conference on E-health Networking, Application & Services will be held on 17-20 September 2018 in Ostrava, Czech Republic. All details about the conference are available here.

Assoc. Prof. Marek Penhaker, Ph.D.

IEEE HealthCom 2018 - 20th International Conference on E-health Networking, Application & Services

Ve dnech 17. až 20. září 2018 se v Ostravě uskuteční významná mezinárodní konference IEEE HealthCom a to již jako 20. ročník International Conference on E-health Networking, Application & Services. Veškeré detaily o konferenci jsou k dispozici zde.

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

Extended deadline for abstracts within the WC IUPESM 2018 in Prague untill 30.11.2017

Based on the many requirements the deadline for abstracts within the WC IUPESM 2018 in Prague was extended untill 30.11.2017! Please, see www.iupesm2018.org - item NEWS.

Jiri Hozman

Prodloužen termín pro zaslání abstraktů na WC IUPESM 2018 v Praze do 30.11.2017

Na základě četných žádostí byl prodloužen termín pro zaslání abstraktů na WC IUPESM 2018 v Praze do 30.11.2017. Viz oznámení na http://www.iupesm2018.org/ v položce NEWS.

Jiří Hozman

Pages